Bogføring

Fokuser på dine kernekompetencer - få hjælp til bogføring m.m.


Finansbogføring / Finansbogholderi

Har du ikke behov for debitor- og kreditorstyring gennem dit økonomisystem, tilbyder vi løbende hjælp til bogføring af dine indtægter og udgifter. Herunder også bankafstemning. Ved finansbogføring tages der hovedsageligt udgangs-punkt i bank og bankkontoudtog, når bilagene bogføres.

Er behovet for et egentligt debitor- og kreditorkartotek ikke til stede, kan hjælp til bogføring af bilag som finansbilag være tilstrækkeligt. Herunder også fakturaer fra leverandører samt salgsfakturaer. Har du en mindre virksomhed med relativt få leverandører og/eller sælger du fortrinsvis via webshop med direkte salg til slutbrugere, vil behovet for debitorstyring måske ikke være så stort.

hjælp-til-bogføring-kontor med pc

Debitorstyring / Debitorbogholderi

Omhandler fakturering efter tilbud el.lign. samt registrering og bogføring af indbetalinger fra de enkelte debitorer. Derudover varetager vi endvidere udsendelse af betalingspåmindelser og rykkerskrivelser i henhold til aftalt rykkerprocedure. Du får herigennem adgang til et ajourført debitorkartotek, så du hele tiden kan følge med i, hvad dine kunder skylder dig.

Hvad er en debitor?

En debitor er en kunde, der har købt varer/ydelser af din virksomhed, og som skylder din virksomhed penge.

Debitorstyring anvendes, når du har brug for nøje at kunne følge med i, hvad de enkelte kunder køber. Du får også herigennem indsigt i, hvornår de betaler, om der er kunder, der skal rykkes etc.

Kreditorstyring / Kreditorbogholderi

Hjælp til bogføring af leverandørfakturaer og betaling til kreditorer. Vi sikrer her, at dine leverandørfakturaer registreres på de enkelte kreditorer. Herved får du et kreditorkartotek, der løbende bliver holdt ajour. Ligesom du altid har overblik over, hvad du skylder dine kreditorer, og hvornår beløbene er til forfald.

Hvad er en kreditor?

En kreditor er en leverandør, altså en virksomhed/person, som du har købt varer/ydelser fra og derfor skylder penge.

Kreditorstyring er især vigtig, hvis du har mange leverandører og/eller leverandørfakturaer. Det er derudover også vigtigt, hvis du anvender lagerstyring i din virksomhed. Du får gennem kreditorstyringen nemt indsigt i dine køb samt betalinger til dine kreditorer.


Link til Bogføringsloven


OVERLAD TRYGT DIN BOGFØRING TIL OS
- VI SIKRER, AT DER ER ORDEN I REGNSKABET