Bogholderi

Lad os holde styr på dit bogholderi


Er økonomi og bogholderi ikke din stærkeste side, og bruger du unødigt mange ressourcer på de regnskabsmæssige opgaver?

Vi sørger for, at der til enhver tid er styr på dit regnskab og at alle dine bilag bogføres korrekt, så du med ro i sindet kan bruge din tid på de opgaver, der ligger inden for netop dine spidskompetencer.

Kontakt os for at høre nærmere om mulighederne for outsourcing.

bogholderi-balance sten

Hvad er et bogholderi?

Det er den funktion i virksomheden, der varetager virksomhedens økonomi, herunder løn, indberetning af moms samt indtægter og udgifter bl.a. i form af fakturaer til debitorer og fra kreditorer. Bogholderiet sikrer en løbende kontrol af virksomhedens økonomiske transaktioner og økonomiske status. Opgaven her er at føre regnskab og føre kontrol med samt følge op på virksomhedens økonomiske situation, herunder også rapportering om det samlede resultat, der er opnået i virksomheden, samt virksomhedens likviditet.

Herved sikrer man, at der altid er overblik over virksomhedens økonomiske aktiviteter, at der er system i alle bilag, så man til enhver tid kan finde den fornødne dokumentation frem, da virksomhedens transaktioner altid skal kunne dokumenteres, og at virksomhedens bogføring altid er i overensstemmelse med gældende regler.

Vær opmærksom på, at alle bilag ifølge bogføringsloven skal opbevares i 5 år fra regnskabsårets afslutning, og at alle virksomheder, der genererer omsætning, skal udarbejde et regnskab og lave løbende bogføring.

Hvad er det dobbelte bogholderi?

Metoden stammer oprindeligt fra Italien og er en måde, hvorpå man registrerer virksomhedens regnskabsmæssige posteringer. Her bogføres alle transaktioner to gange, både i debet og i kredit, hvorved man for hver bogført postering også har en modpostering. Man sikrer på denne måde, at der altid er balance i regnskabet.

Det er ikke et lovkrav, at virksomheder skal anvende det dobbelte bogholderi som bogføringsmetode. Den enkelte virksomhed må selv bestemme, hvilken metode der anvendes i bogholderiet. Denne metode er dog den mest udbredte og foretrukne bogføringsmetode.

Link til bogføringsguide og regnskab m.m. på SKAT.dk.

bogholderi-balance-ske-kartoffel

OUTSOURCE DINE BOGHOLDERIMÆSSIGE OPGAVER 
- VI HOLDER STYR PÅ DIT REGNSKAB