Momsindberetning

Vi holder styr på dine momsindberetninger


Hvad er momsindberetning?

Momsindberetning er en indberetning til SKAT af virksomhedens ind- og udgående moms i en given momsperiode. Fristen for momsindberetning afhænger af virksomhedens omsætning og skal ske enten månedligt, kvartalsvis eller halvårligt.

Alle virksomheder med en omsætning på over 50.000 kroner inden for 12 på hinanden følgende måneder, skal føre et momsregnskab.

Virksomheden momsregistreres inde på indberet.virk.dk, og alle momsregistrerede virksomheder skal indberette moms til SKAT. Dette gøres via SKATs hjemmeside.

Vigtigt: Har virksomheden hverken ind- eller udgående moms i en momsperiode, skal der stadig indberettes moms til SKAT.dk - I dette tilfælde skal der foretages en nulindberetning.

Frister for momsindberetning

Du skal indberette moms halvårligt, hvis din årlige momspligtige omsætning er under 5 mio. kr. 

Nystartede virksomheder indberetter altid moms kvartalsvis det første 1 1/2 år, hvorefter virksomhedens omsætning vil være afgørende for fristen for momsindberetningen.

Virksomheder med en årlig momspligtig omsætning på mellem 5 og 50 mio. kr. skal indberette moms kvartalsvis. Ligesom virksomheder med en årlig momspligtig omsætning over 50 mio. kr. skal indberette moms månedsvis.

De aktuelle frister for indberetning af moms samt guide til indberetning af moms findes på SKATs hjemmeside.

Overholdes fristen for indberetning af moms ikke, vil virksomheden blive pålagt et gebyr, og SKAT vil i så fald selv indberette virksomhedens moms ud fra et foretaget skøn.

Inde på virk.dk kan du ansøge om en kortere momsperiode fx fra halvårlig til kvartalsvis. Der kan ikke ansøges om en længere momsperiode.

Indberetning af EU-salg uden moms

EU-salg uden moms indberettes månedsvis. Virksomheden skal kun lave indberetning, hvis de i den givne periode har haft EU-salg uden moms, der skal således ikke laves nulindberetning, hvis du ikke har haft EU-salg uden moms i perioden.

Læs mere om indberetning af EU-salg uden moms på SKATs hjemmeside.

Momsfrit salg

Virksomheder, der sælger visse former for ydelser, er fritaget for moms. De vil typisk betale lønsumsafgift i stedet. Dette gælder bl.a. virksomheder inden for sundhedssektoren, foreninger, kunstneriske virksomheder, kursusvirksomheder m.fl. Læs mere om momsfri ydelser inde på SKATs hjemmeside.

Du kan som virksomhed både have momsfrit og momspligtigt salg, hvis du fx sælger ydelser i form af sundhedsbehandlinger, der er fritaget for moms, og samtidig sælger produkter, der er momspligtige.

Husk at opbevare dit regnskabsmateriale, herunder også dit momsregnskab, i mindst 5 år, så du til enhver tid kan dokumentere alle posteringer i dit regnskab.

momsindberetning-vat

BRUG TIDEN PÅ DET, DU BRÆNDER FOR
- VI SIKRER OVERHOLDELSE AF MOMSFRISTERNE